אישורי העמותה

 סעיף 46 - 2018

סעיף 46 - 2018

 אישור לצורך ניכוי מס - 2018

אישור לצורך ניכוי מס - 2018

 אישור על ניהול פנקסים - 2018

אישור על ניהול פנקסים - 2018

 אישור ניהול תקין - 2018

אישור ניהול תקין - 2018

 תעודה לרישום עמותה

תעודה לרישום עמותה

Top