אישורי העמותה

 סעיף 46 - 2021

סעיף 46 - 2021

 אישור לצורך ניכוי מס - 2022

אישור לצורך ניכוי מס - 2022

 אישור על ניהול פנקסים - 2022

אישור על ניהול פנקסים - 2022

 אישור ניהול תקין 2023

אישור ניהול תקין 2023

 תעודה לרישום עמותה

תעודה לרישום עמותה

 תעודת תו מידות

תעודת תו מידות

Top