אישורי העמותה

 סעיף 46 - 2019

סעיף 46 - 2019

 אישור לצורך ניכוי מס - 2020

אישור לצורך ניכוי מס - 2020

 אישור על ניהול פנקסים - 2020

אישור על ניהול פנקסים - 2020

 אישור ניהול תקין 2020

אישור ניהול תקין 2020

 תעודה לרישום עמותה

תעודה לרישום עמותה

 תעודת תו מידות

תעודת תו מידות

Top