על תסמונת רט

1999

נמצא כי מוטציות בגן MECP2 שבכרומוזום ה-X הן הגורם לתסמונת רט

חוקרים מפתחים מודל של עכברי רט ומתחיל המחקר בעכברים

2001
2007

מתגלה פריצת דרך מחקרית

מתחילים מחקרים קליניים לראשונה בעולם

2012
2013

במחקר נוסף, שהעמותה שותפה במימונו, מצאה ד"ר מנדל מאורגון, ארה"ב שגנים תקינים

בימים אלה מתנהלים מחקרים קליניים

2016
2017

התחילה תוכנית תלת שנתית לריפוי התסמונת

חברת הביוטק Avexis מתכננת להתחיל ניסוי קליני בריפוי גנטי בבני אדם

2018

לפעול למימון מחקרים למציאת מרפא לתסמונת רט ושיפור דרכי הטיפול בחולים

Top
בודק...